XXIII Międzynarodowy Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Łęczycy

Na dziedzińcu zamkowym jako pierwsza zaprezentowała swoje umiejętności słowacka grupa Agentura Hector. Popisy i walki rycerzy na koniach wzbudziły ogromny aplauz publiczności.

W dalszej części turnieju wystąpili Rycerze piesi z Chorągwi Zaciężnej Ziemi Kujawskiej, którzy pokazali średniowieczną musztrę oraz zainscenizowali wali rycerzy pieszych.
Dżygitówka to sztuka jazdy konnej o charakterze akrobatycznym i tę właśnie sztukę zaprezentowali członkowie Apolinarski Group.  Pokaz tej odmiany woltyżerki wywołał ogromne emocje wśród oglądających.
Kolejną atrakcją łęczyckiego turnieju były ptaki drapieżne, które jak zawsze wzbudzają duże zainteresowanie. Jean Van Coppenolle z grupy Vancos cieszy się wielką sympatią wśród zebranych zapraszając widzów do wspólnych występów.
Na koniec pierwszej części pierwszego dnia turnieju na dziedzińcu pojawili się łucznicy. Najpierw mogliśmy oglądać AMM Archery i pokaz łucznictwa konnego. W dalszej części wystąpili łucznicy piesi z drużyny Sagittari St. Georgii

Każda z grup pojawi się na turniejowej arenie czterokrotnie.

Ukoronowaniem pierwszego dnia był pokaz tańca z ogniem, który mogliśmy obejrzeć w wykonaniu toruńskiego Teatru Tancerzy Ognia Arta Foc.