I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w programie CYBER.MIL z klasą.

Zakończenie nauki w szkole podstawowej to czas intensywnego myślenia o wyborze następnej placówki w uczniowskiej drabinie edukacyjnej i planowanie kariery zawodowej i przyszłości.
Jeśli już teraz uczniowie czują, że dotychczasowa edukacja nie stawia im satysfakcjonujących wyzwań. Sami przywykli do rozwijania swojego potencjału i wybiegają myślą znacznie dalej niż poziom liceum to chyba dobry znak, by całkiem poważnie rozważyć nową jakość kształcenia, którą może zaoferować nauka w klasie o profilu „Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne”.

Tylko 16 szkół ponadpodstawowych w Polsce zakwalifikowało się do programu „CYBER.MIL z klasą”. Wymagania stawiane przez resort obrony narodowej były bardzo wyśrubowane. Każda ze szkół musiała prowadzić już wcześniej działalność dydaktyczno-wychowawczą w dziedzinie obronności państwa i mieć odpowiedni wpis o tym w szkolnym statucie. Dodatkowym wymogiem było funkcjonowanie klas realizujących program z matematyki i informatyki lub matematyki i fizyki na poziomie rozszerzonym. Każda z placówek musiała się również wykazać, odpowiednio wysoką średnią wyników egzaminu maturalnego z matematyki w ciągu ostatnich trzech lat oraz uzyskać zgodę na współfinansowanie programu edukacyjnego ze strony organu prowadzącego.

W regionie łódzkim te wszystkie wymagania spełniła szkoła z Ozorkowa – I Liceum Ogólnokształcące im Stefana Żeromskiego i jako jedyna placówka w regionie, weźmie udział w projekcie koordynowanym przez Biuro ds. Programu „Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej”. Założeniem programu będzie kształcenie przyszłych specjalistów w zakresie informatyki ze szczególnym uwzględnieniem cyberbezpieczeństwa w obszarze bezpieczeństwa państwa.

W standardowym programie nauczania ponadpodstawowego, umieszczono specjalistyczne przedmioty min. z dziedziny kryptografii i historii kryptografii, podstaw algorytmiki, zarządzania bezpieczeństwem danych i baz danych oraz ochroną informacji. Duży nacisk położono również na zagadnienia dotyczące współczesnych zagrożeń cyfrowych, zarządzania ryzykiem w zakresie cyberbezpieczeństwa, zapewnienia bezpieczeństwa systemów informacyjnych oraz kryptograficznych aspektów ochrony danych.
W realizacji programu nauczania, oprócz zajęć teoretycznych przewidziano również praktyczne zajęcia z wykorzystaniem nowoczesnych systemów operacyjnych oraz pakietów obliczeń symbolicznych. Zaplanowano również zajęcia zdalne w trybie e-learningu oraz cykle spotkań z wojskowymi ekspertami od spraw cyberbezpieczeństwa, specjalistami z instytutów naukowych oraz firm zajmujących się zagadnieniami z zakresu cyberbezpieczeństwa

Program CYBER.MIL z klasą ma na celu kształcenie potencjalnych żołnierzy i pracowników Sił Zbrojnych RP, świadomych zagadnień w dziedzinie zagrożeń cyfrowych oraz cyberbezpieczeństwa. Wykształceni specjaliści docelowo będą służyć w tworzonych Wojskach Obrony Cyberprzestrzeni lub też znajdą zatrudnienie w jednostkach podległych MON. Wysokospecjalistyczna wiedza zdobyta w czasie 3 letniego nauczania w programie CYBER.MIL z klasą będzie także wartościową przepustką na prestiżowe cywilne uczelnie w kraju co znacznie powinno ułatwić dalszą ścieżkę edukacyjną i zaprocentować w karierze zawodowej.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz gen. Karol Molenda dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni podczas ceremonii inauguracji programu „CYBER.MIL z klasą” 2020/2021 oraz uroczystego nadania sztandaru NCBC