DEFENDER – Europe 20

Przez ostatnie lata amerykańskie siły zbrojne koncentrowały swoje działania – odnotowując w tej mierze znaczące postępy – na budowaniu taktycznej gotowości personelu wojskowego i pododdziałów. Nadszedł czas, by skupić na osiągnięciu operacyjnej i strategicznej gotowości. Gotowość strategiczna obejmuje zdolność amerykańskich sił zbrojnych do dynamicznego przerzutu sił przez mobilizację i rozmieszczanie jednostek, utrzymywanie ich w sytuacjach kryzysowych, a po zakończeniu misji przerzutu do ich jednostek  macierzystych.
Operacja  Atlantic Resolve demonstruje zdolność amerykańskich sił zbrojnych do rotacyjnego przemieszczania jednostek wielkości brygady wraz ze sprzętem za granicę.
Polska jako strategiczny sojusznik gości na swym terytorium liczne jednostki rotacyjne Amerykańskich Sił Zbrojnych w Europie oraz dowództwo Atlantic Resolve – Wysunięte Stanowisko Dowodzenia Amerykańskiej 1. Dywizji Piechoty w Poznaniu.

Wiedza zdobyta w trakcie dotychczasowych pobytów rotacyjnych zostanie zastosowana na dużo większą skalę podczas ćwiczenia DEFENDER-Europe 20, największej od 25 lat operacji przerzutu jednostek stacjonujących w USA na terytorium Europy w celu przeprowadzenia ćwiczeń.
W przyszłości nasze siły zbrojne muszą być gotowe do przerzutu i podjęcia walki zwieńczonej zdecydowanym zwycięstwem nad przeciwnikiem w konflikcie prowadzonym na różnorodnych obszarach o wysokim stopniu intensywności.

Ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 przyczyni  się  do budowy strategicznej gotowości oraz zoperacjonalizowania Narodowej Strategii Obronnej i NATO-wskiej polityki odstraszania poprzez zademonstrowanie zdolności wojsk amerykańskich do szybkiego przerzutu znacznych gotowych bojowo sił, by wspólnie  z  sojusznikami i partnerami błyskawicznie odpowiadać na sytuacje kryzysowe.

Ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 obejmuje przerzut gotowych bojowo sił wielkości dywizji z USA do Europy, pobranie sprzętu oraz przemieszczenie personelu i sprzętu na teren ćwiczeń.
Sprzęt z USA wyruszy z portów w czterech stanach i zostanie przetransportowany do sześciu krajów europejskich.

DEFENDER-Europe 20 ma za zadanie nie tylko budowę amerykańskiej gotowości wojskowe. Obejmując obszar całej Europy, przyczyni się również do budowy gotowości naszych sojuszników i partnerów na przyjmowanie dużych pododdziałów wojskowych i umożliwianie ich sprawnego przemieszczania. Niezależnie od tego, czy mierzymy się zkryzysem militarnym czy humanitarnym, proces i procedury są takie same i muszą być przećwiczone by zapewnić gotowość całego Sojuszu.

Ćwiczenia takie jak DEFENDER-Europe 20 dowodzą, że sojusznicy w NATO i kraje partnerskie razem stanowią większą siłę, a zobowiązania USA wobec NATO są niezachwiane i są doskonałym przykładem naszych kolektywnych zdolności.

Żołnierze amerykańscy udadzą się do różnych miejsc w regionie, by wziąć udział w różnorodnych corocznych ćwiczeniach umacniających gotowość i interoperacyjność z naszymi sojusznikami i partnerami. Amerykańskie i europejskie ćwiczenia są prowadzone regularnie i są „powiązane” wspólnym scenariuszem, skoordynowanym dowództwem misji, wspólnym wsparciem i systemem łączności.

Ćwiczenia w Polsce obejmują:

Allied Spirit XI – regularnie odbywające się ćwiczenia Dowództwa Szkoleniowego7. Armii.

Tegoroczny scenariusz obejmuje m.in. przeprawę przez rzekę i będzie realizowany na poligonie w Drawsku Pomorskim.

Saber Strike 20 – ćwiczenia odbywające się co dwa lata, przygotowujące sojuszników i kraje partnerskie do reagowania na kryzysy regionalne i dbałości o własne bezpieczeństwo poprzez lepszą ochronę granic i przeciwdziałanie zagrożeniom. Saber Strike obejmie Polskę, Estonię, Łotwę i Litwę.

Trojan Footprint – coroczne  ćwiczenia prowadzone przez Amerykańskie Dowództwo Wojsk Specjalnych w Europie, w których biorą udział jednostki  specjalne z USA, krajów sojuszniczych i partnerskich. Odbędą się na terenie Polski.

Ćwiczenia powiązane – zintegrowane elementy ćwiczeń Allied Spirit XI, Saber Strike 20oraz Trojan Footprint.
Główne punkty ćwiczeń to m.in. przemieszczanie się do wyznaczonego rejonu przez teren własnych oddziałów, rozładunek sprzętu ze statków oraz przeprawy rzeczne.
Główni uczestnicy to m.in. jednostki rotacyjne operacji Atlantic Resolve, amerykańska piechota morska oraz wzmocniona wysunięta grupa  bojowa pod dowództwem niemieckim.
Dodatkowo będą przetestowane nowe technologie takie jak Trophy, system aktywnej ochrony czołgów M1.

Ćwiczenie DEFENDER-Europe 20 zakończy powrotny przerzut sił i sprzętu do USA. Amerykański personel wojskowy opuści obszary ćwiczeń, zwróci sprzęt do miejsc magazynowania, uda się do portów i powróci do macierzystych jednostek – tym samym wypełniając wojskowe zobowiązania USA wynikające z porozumień NATO.

Podstawowe fakty:

  • 14,000 – tyle osób liczyć będzie personel wojskowy przemieszczony z USA do Polski,
  • 2,000 – tyle osób liczyć będzie amerykański personel wojskowy stacjonujący w Europie i ćwiczący w Polsce,
  • 1800 – liczba amerykańskich pojazdów kołowych na poligonie w Drawsku Pomorskim,
  • 630 – liczba amerykańskich pojazdów kołowych na innych poligonach w Polsce,
  • 550 – liczba amerykańskich pojazdów gąsienicowych na poligonie w Drawsku Pomorskim,
  • 250 liczba amerykańskich pojazdów gąsienicowych na innych poligonach w Polsce,

12 – w tylu obiektach wojskowych w Polsce będą się odbywać ćwiczenia:
– poligon w Bemowie Piskim,
– poligon w Biedrusku,
– Bydgoszcz,
– poligon w Drawsku Pomorskim,
– baza lotnicza w Inowrocławiu,
– baza lotnicza w Mirosławcu,
– baza lotnicza w Świdwinie,
– Szczecin,
– Toruń,
– poligon w Ustce,
– poligon w Wędrzynie,
– poligon w Żaganiu,

5 krajów weźmie udział w ćwiczeniach powiązanych

3 amerykańskie powiązane ćwiczenia:

  • Allied Spirit XI
  • Saber Strike
  • Trojan Footprint

 

Materiały prasowe: U.S. Army Europe